Valter Lang: Kantasuomalaisten syntyvaiheet tieteen uusimpien tulosten valossa
 

Valter Lang: Kantasuomalaisten syntyvaiheet tieteen uusimpien tulosten valossa

torstai 10.10. klo 18.00
Museokeskus Vapriikin auditorio
Tampellan alue, Alaverstaanraitti 5, Tampere


Keitä me oikein olemme ja mistä tulemme? Mistä lähtien uralilaisia kieliä on puhuttu Itämeren alueella? Koko 1900-luvun ja kauemminkin tutkijoita on askarruttanut kysymys itämerensuomalaisten kielten ja väestön varhaisesta alkuperästä ja kehityksestä.

Tarton yliopiston arkeologian professori Valter Lang on teoksessaan Läänemeresoome tulemised (2018) esittänyt käänteentekeviä tuloksia itämerensuomalaisen kielialueen varhaisvaiheista. Suomen asutushistoriakeskustelussa paljon kannatusta saanut jatkuvuusteoria eli oletus kivikaudelta alkavasta uralilaisia kieliä ja esi-itämerensuomalaisia muotoja puhuvasta väestöstä Suomenlahden pohjoispuolella joutaa väistymään uuden tulkinnan tieltä.

Virossa ja Etelä-Suomessa on oletettavasti puhuttu monia eri kieliä ennen uralilaisten tuloa, muun muassa esigermaania ja nyt jo hävinneitä muinaiskieliä. Alueen hallitsevaksi kieleksi muodostui lopulta kuitenkin idästä tulleiden miesvaltaisten yhteisöjen esi-itämerensuomalainen puheenparsi.

Langin ajatusta kantasuomen saapumisesta tukee isälinjassa periytyvä Y-kromosomin haploryhmä, joka lienee kulkeutunut idästä länteen samaa reittiä kuin kielikin. Geenit näyttäisivät antavan kuvan, että uralilaiset kielet toivat idästä miehet, jotka ottivat vaimoikseen paikallisia naisia.

Järjestäjät: Tuglas-seura ja Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut