Setukaiskuoro Sõsarõ Seurasaaren juhannusvalkeilla
 

Setukaiskuoro Sõsarõ Seurasaaren juhannusvalkeilla


Seurasaari
Seurasaari , Helsinki


Seurasaaren juhannusvalkeilla esiintyy juhannusaattona 21. kesäkuuta myös setukaiskuoro Sõsarõ. 
 
Sõsarõ esiintyy ensin lyhyesti juhlakentällä klo 19.05 ja sitten omassa konsertissaan Pappilan talossa klo 19.30-20.00.
 
Sõsarõ on 1973 perustettu setukaiskuoro. Kuoro perustettiin alunperin Petrserinmaalta Tallinnaan ja Harjumaalle muuttaneiden setukaisten ja heidän jälkelästen toimesta, mutta viime aikoin mukaan on tullut myös virolaisia laulajia. 14-jäsenisen kuoron kaksi esilaulajaa taitaa myös runosäkeiden improvisoinnin, lisäksi kuorossa on mukana soittaja. Kuoron tarkoitus on säilyttää ja tehdä tunnetuksi setukaisten lauluperinnettä, soitinmusiikkia, ja muuta setukaisten kansankulttuuria. Sõsarõ saapuu Seurasaaren juhannusvalkeille 9-henkisenä kokoonpanona.